12. august "Medzinárodný deň mládeže"

12. august "Medzinárodný deň mládeže"
Zdroj: naturalminevita.sk
Popis: Medzinárodný deň mládeže (International Youth Day) bol založený Organizáciou Spojených národov v roku 1999. Tento deň znamenal príležitosť pre vládu, ako upozorniť mládež na globálne problémy. V tento deň sa mládežnícke organizácie stretávajú na koncertoch, workshopoch a rôznych kultúrnych podujatiach.  
Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na problémy, ktoré trápia obzvlášť mladých ľudí, a podporovať aktivity, ktoré by ich situáciu vo svete mohli zlepšiť.
Svet čoraz viac potrebuje mladých ľudí ako lídrov a morálny kompas v rôznych oblastiach, od opatrení v oblasti klímy až po budovanie mieru a vzdelávanie, oslavovanie úspechov a angažovanosti mladých je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.
Viac : https://www.minedu.sk/12-august-medzinarodny-den-mladeze/

Dátum zverejnenia: